ขอแสดงความเสียใจ อส ทพ กัณมิตร สละชีพขณะตั้งจุดตรวจหน้าโรงเรียน จ นราธิวาส

ขอแสดงความเสียใจ อส ทพ กัณมิตร สละชีพขณะตั้งจุดตรวจหน้าโรงเรียน จ นราธิวาส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *